Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że na podstawie § 13zzd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.), termin składania przez producentów rolnych, wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy za pomocą publicznej aplikacji oraz raportów przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, został wydłużony do dnia 30 października 2023 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.