6 listopada 2023 r. na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy rękodzieła członków Koła i jego sympatyków. Wernisaż odbył się w Centrum Kultury w Bęsi. Pomysłodawcą wydarzenia była Pani Ewa Šrajerova - zastępca przewodniczącego KGW. W organizację wernisażu zaangażowana była również Pani Małgorzata Bachmura - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

Podczas wernisażu mogliśmy podziwiać prace wystawione przez wystawców, którymi byli: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie, Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, Pan Jiří Šrajer, Pani Ewa Budner, Pani Ewa Iwaniec, Pan Mariusz Iljasiuk. Ponad to Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi zaprezentowały się w strojach, zakupionych w związku z realizacją zadania Zakup strojów ludowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie filii w Bęsi pn. „Centrum Kultury w Bęsi”. Stroje zostały zakupione w celu umożliwienia prezentacji Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi podczas wydarzeń kulturalnych, świąt i uroczystości oraz zwiększenia poziomu zaangażowania mieszkańców w życie wsi w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 r.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://www.kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2996-wyjatkowy-wernisaz-kgw-w-besi#sigProId4977a11ba0
Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://www.kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2996-wyjatkowy-wernisaz-kgw-w-besi#sigProId40a584377c
Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://www.kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2996-wyjatkowy-wernisaz-kgw-w-besi#sigProIda56cd25ed5