s

Jest to bezpłatny program edukacyjny skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie świadomości i wiedzy podatkowej młodzieży gimnazjalnej, a także uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie wiążą się z istnieniem szarej strefy. Program ma pokazać młodym ludziom, że regulowanie zobowiązań wobec państwa to również przejaw nowoczesnego patriotyzmu, a podatki przeznaczane są na cele, z których korzystamy wszyscy.

Zgłoszenie do programu jest bardzo proste. Wystarczy, że nauczyciel wypełni formularz zgłoszeniowy:

https://finansoaktywni.pl/zamow-darmowy-zestaw/