W dniu 2 lipca 2017 roku o godz. 12.30 odbyło się uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej OSP w Lutrach. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej zabrał głos Wójt Gminy Kolno Henryk Duda, który przywitał Druhów Strażaków i przybyłych Gości :

-        Panią Sylwię Jaskulską - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

-        Pana Viktora Hermeler – Burmistrza patnerskiej gminy Belm wraz z delegacją

-        Panią Krystynę Krasuską - Przewodniczącą Rady Gminy Kolno wraz z Radnymi

-        Księdza prałata Leszka Kozikowskiego - proboszcza parafii Lutry.

-        Pana Grzegorza Matczyńskiego - Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

-        Pana Łukasza Jasińskiego - Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu

-        Pana Tomasza Jarmużewskiego - Komendanta Gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Kolnie

-        Pana Zbigniewa Łokuciejewskiego - Prezesa OSP Kolno

-        Pana Krzysztofa Borczaka - Prezesa OSP Kruzy

-        Pana Jana Capłap - Prezesa OSP Troszkowo

-        Pana Piotra Cierpickiego - Komendanta Gminnego OSP Bisztynek

-        Pana Leona Wiśniewskiego - Komendanta Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach

-        Pana Wojciecha Matuszak - Nadleśniczego Nadleśnictwa Wipsowo

-        Radnych Gminy Kolno z Lutr,

-        Dyrektorów, Kierowników i Zarządcę Gminnych Jednostek Organizacyjnych

-        Pana Andrzej Pęzińskiego – Kierownika Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim

-        Pana Andrzeja Sulińskiego Wykonawcę naszej remizy

-        Panią Małgorzatę Leszczyńską - Sołtys Sołectwa Lutry i Sołtysów Gminy Kolno.

-        Pana Tomasza Gach - Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lutr

-        Panią Katarzynę Łuczak - Członka zarządu i wspólnika „Hub-Rol” Sp. z o. o. z Tejstymy,

-        Pana Krzysztofa Karwowskiego - Prezesa Banku Spółdzielczego w Szczytnie

-        Pana Zbigniewa Filipczyka - Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Sątopy.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrała m.in. Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska.

Na ręce Prezesa OSP Lutry Pana Tomasza Milewicza zostały złożone liczne gratulacje oraz upominki.

Ksiądz Proboszcz Parafii w Lutrach poświęcił budynek Remizy, po czym Wójt Gminy Pan Henryk Duda, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Burmistrz patnerskiej gminy Belm Pan Viktor Hermeler, Pan Grzegorz Matczyński - Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezes OSP Lutry Pan Tomasz Milewicz, Sołtys Lutr Pani Małgorzata Leszczyńska, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Krasuska, Ks. Leszek Kozikowski oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lutrach uroczyście przecięli wstęgę symbolizującą oficjalne otwarcie Remizy.

Jesteśmy dumni, że wśród tak znamienitych Gości, mogliśmy wspólnie świętować otwarcie kolejnej inwestycji w Gminie Kolno.

Drodzy Druhowie Strażacy niech nowa Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrach będzie dla Was miejscem szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji!