Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia  20 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2018 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”.