WÓJT GMINY KOLNO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOLNIE

na powierzenie realizacji zadania publicznego na 2018 rok.