W Zespole Szkół w Kolnie podczas ferii zimowych w dniach 23 – 27 stycznia 2017 roku zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży. Program ferii przebiegał pod hasłem: „Kreatywny – w życiu aktywny". Uczniowie brali udział w warsztatach plastycznych, fizyczno – przyrodniczych,w zabawach z językiem angielskim oraz w zajęciach sportowych. Ponadto chętni mogli wziąć udział w wyjazdach: na basen do Lidzbarka Warmińskiego oraz do kina. Całość uwieńczyło ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Cieszymy się, że uczniowie, mimo wolnych dni, bardzo licznie uczestniczyli w zajęciach feryjnych. Mamy nadzieję, że przyniosły one uczestnikom wiele radości.